top of page
Wschód słońca nad pole pszenicy
Puszyste białe chmury

 Jesteśmy częścią Kościoła Pana Jezusa Chrystusa założonego przez Niego w dniu zesłania Ducha Świętego (Dzień Pięćdziesiątnicy lub Zielonych Świąt), chrześcijańskim zborem, grupą ludzi kochających Pana Boga i starających się żyć jak nakazuje to nasz Pan i Zbawiciel.

Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem, Duch Święty – Pocieszycielem i Nauczycielem,

a Bóg – kochającym Ojcem.

JEZUS CHRYSTUS

DROGA PRAWDA ŻYCIE

NABOŻEŃSTWA
NIEDZIELA

godz. 9:30

ŚRODA

godz. 18:00

PIĄTEK

godz. 18:30 (modlitewne)

             godz. 18:00 (młodzieżowe)

UWAGA ! ZMIANA ADRESU DOMU MODLITWY

 
NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.
Na świecie byłi świat przezeń powstał, lecz świat Go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny lecz z Boga.

Ew. Jana 1;9-13

bottom of page